top of page

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A EL FER LA RESERVA

  • Informe mèdic (Imprescindible).

  • DNI del / la resident i d'un familiar responsable.

  • Cartilla o targeta de la Seguretat Social.

  • Dades per domiciliació bancària rebuts mensuals (Per estades superiors a un mes)

  • Paga i senyal.  200,00 EUROS (en efectiu o taló)

 

DOCUMENTACIÓ IMPORTANT:

 

  • Fotocòpia de la targeta de la mútua  sanitària en cas de tenir-la.

  • Dades de l'assegurança de defunció en cas de tenir-lo.

 
EL PAGAMENT DE L'ESTADA S'ABONÉS EL DIA D'ENTRADA EN EFECTIU O TALÓ

INFORMACIÓ   |   PREUS ESTADES   |   PREUS CENTRE DE DIA
bottom of page