top of page

psicòloga

Teresa Castellanos

L'envelliment forma part de l'procés vital i cal viure-ho de manera activa, per això a l'arribar a aquesta etapa  associada a dependències i limitacions físiques funcionals i cognitives sorgeixen frustracions i dificultats tant per la persona gran com per la seva família.
 

Quan aquesta situació afavoreix la valoració d'ingrés en centre residencial cal informar-se sobre els serveis que s'ofereixen i sobre la l'entorn en què ingressa nostre familiar en aquesta etapa que sol ser fràgil i complexa a nivell emocional; recíprocament el centre s'interessa per conèixer el perfil, les necessitats i  les expectatives de futur resident


Des del servei  de psicologia acompanyem en aquest moment de canvis per a l'adaptació correcta i positiva davant la nova situació vital.desde del primer moment

Vam participar en la recepció i acollida i vam realitzar una avaluació individual a nivell psicològic, emocional i conductual per afavorir la integració en un entorn afin  i enriquidor.

Valorem i avaluem conductes i relacions per oferir un programa d'activitats de psicoestimulació que ens permetin establir  relacions socials, integració a el grup, millora d'habilitats cognitives i participació lúdica i d'oci.
 

supervisem  les rutines diàries i observem per avaluar i poder intervenir en la resolució de situacions incòmodes o d'estrès emocional a través de motivació, empatia i resiliència.

Les famílies segueixen sent un pilar  per poder dur a terme aquest objectiu i per això mantenim una comunicació fluïda i quotidiana que aporta la familiaritat i benestar que volem per als nostres residents.

bottom of page